Boekhouding

 • Volledige verwerking van uw boekhouding
 • Opmaken en bespreken van de tussentijdse resultaten
 • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening
 • Analytische boekhouding op maat

Fiscaliteit

 • Opmaken van de BTW-aangiften en IC-listing
 • Opmaken van de jaarlijkse BTW-listing
 • Opmaken van de fiscale aangiften personenbelasting
 • Opmaken van de fiscale aangiften vennootschapsbelasting
 • Bijstand bij fiscale controles inzake BTW en directe belastingen

Advies

 • Opstartadvies bij het kiezen van de rechtsvorm en het vervullen van alle verplichte formaliteiten
 • Overnameadvies en waardebepaling van de onderneming
 • Investeringen & kredietaanvraag
 • Advies en ondersteuning bij vennootschapsrecht, fiscaal recht en handelsrecht

Personeelsdossier

 • Professionele begeleiding voor al uw verplichtingen op sociaal vlak
 • Juridische bijstand bij opzegging/verbreking van een arbeidsovereenkomst
 • Bijstand bij controles op vlak van sociale wetgeving: arbeidsinspectie, sociale inspectie, bezoek van de RVA, …

Financiële herstructurering

 • Analyseren van de problematiek
 • Opstellen van een korte- en langetermijnplanning
 • Bijstand bij structurering en documentatie van reorganisaties
 • Bijstand bij het verder zetten van de activiteiten onder WCO-regime
 • Begeleiden van een faillissement en/of doorstart